Hva er Krav Maga?

Her lærer du teknikker som gjør at du raskt kan forsvare deg og sette angriperen ut av spill. Krav Magas opprinnelse er fra et miljø der vold var vanlig og derfor blitt testet, studert og utviklet til et selvforsvar med enkle og effektive teknikker. Det er ingen regler eller begrensninger for hva som er lov eller ikke. Det er derfor ikke lov å bruke  Krav Maga i sportsbegivenheter.

Krav Maga er også en veldig allsidig form for trening. I tillegg til å trene selvforsvarsteknikker, fokuseres det på kondisjon, styrketrening og smidighetstrening.

Leveregler

Alle som utøver Krav Maga skal være:

  • ærlige
  • ikke-voldelige
  • ydmyke

Kravister skal også:

  • kun bruke Krav Magas teknikker i trening eller i situasjoner der egen sikkerhet står i fare
  • bidra til å skape et godt miljø med vennskap, oppriktighet og omsorg for hverandre
  • til enhver tid følge Krav Magas regler

Medlemskap

Vi har løpende opptak for nye medlemmer. Priser finner du på siden om praktisk informasjon.

Trenere

Bjarne Bjørge

Paulo Pereira – teknisk rådgiver

Teknisk program

Krav Maga består av ulike tekniske nivåer delt inn i belter med ulike farger. Klikk her for å se det tekniske programmet for de ulike nivåene. Programmene er på engelsk.

Rekkefølgen på belter er: gult, oransje, grønt, blått, brunt og svart.

Mer om Krav Maga

FEKM Portugal (Federacao Portuguesa de Krav Maga)