Selvforsvar og trening

Krav Maga betyr nærkamp. Det er effektivt selvforsvar og god, allsidig trening av kondisjon, styrke og smidighet.

Jeg begynte fordi jeg ville lære selvforsvar. Men nå går jeg fordi det er variert trening og et godt miljø.

Cicilie Till

Jeg trener Krav Maga fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe annet enn bare å drive løpetrening. Dette er et fint suplement synes jeg.

Sjak R. Haaheim